Dades sol·licitant

Promotor, constructor, industrial, organisme oficial, particular...


(*) Camps obligatoris

Ets un representant autoritzat? 

Activa les dades del representant


Dades del subministrament

(*) Camps obligatoris
Nou subministrament
Provisional d'obra
Eventual
Canvi de tensió

Adreça de subministrament

Asseguri’s que l’adreça d’ubicació coincideix amb la informada en els camps anteriors, seleccionant el punt on tingui prevista l’entrega de l’energia, en el límit de la seva propietat.
 

Tipologia de finca

Documentació

- Plànol de planta i distribució de parcel·les (si és una sol·licitud entre 90-100 kW, promoció d'habitatges o polígon industrial)
- Document acreditatiu de representació (si sol·licita representant)


Aquesta presol·licitud es considerarà sol·licitud ferma quan hagin passat 48 hores hàbils des de la seva recepció, un cop validada la informació que conté. Quan sigui necessària informació addicional, ens posarem en contacte amb vostè per sol·licitar-la-hi.